Yhdistyksen järjestyssäännöt

1. Jäsenten on toimittava maan ja kaupungin sääntöjen mukaan.

2. Peleissä jäsen edustaa yhdistystä ja hänen on toimittava hyvän tavan ja pelikohtaisten sääntöjen mukaan.

3. Yhdistys ei vastaa peleissä tapahtuvista loukkaantumisissa, jokainen on itse velvoitettuja huolehtimaan tarpeellisesta suojaimista ja turvallisesta toiminnasta.

4. Yhdistys ei vastaa jäsenten rikkeistä omien pelien ulkopuolella.

5. Yhdistyksen omissa peleissä pyritään jäsenten rikkomukset sovittelemaan osapuolten kesken.

6. Yhdistyksen omissa peleissä kaikki sääntöjen rikkomukset ja sitä vakavammat asiat, kuten toisen omaisuuden tai terveyden vahingoittaminen, käsitellään yksilöllisesti asian vaatimalla tavalla ja tapauksen vakavuudesta riippuen asia voidaan viedä poliisille asti.

7. Varkaudet ilmoitetaan aina poliisille.

8. 18-vuotias tai sitä vanhempi henkilö voi liittyä yhdistykseen omasta halustaan ja ilmoitettuaan ymmärtävänsä yhdistykseen liittyvät säännöt.

 • Alle 18-vuotiaalla ja 15 vuotta täyttäneellä henkilöllä on oltava huoltajan suostumus yhdistykseen liittymiseen.
 • Alle 15-vuotiaalla on liittyessään oltava mukanaan huoltaja, jonka luvalla henkilö liittyy.

9. Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

10. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

11. Jäsenyyden purkaminen

 • Jäsenen yhdistykseen kuuluminen voidaan purkaa, mikäli;
  • hän toistuvasti rikkoo yhdistyksen asettamia sääntöjä
  • hän toistuvasti rikkoo pelipaikkakohtaisia sääntöjä
  • hän yleisellä paikalla aiheuttaa yhdistykselle huonoa mainetta
  • hän käsittelee aseita vaarallisella tavalla
  • hän aiheuttaa vaaran sivullisille
 • Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.