Rekisteriseloste ja tietosuoja

Lahti Airsoft Ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Lahti Airsoft Ry

lahtisoft@gmail.com

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Lahti Airsoft Ry

lahtisoft@gmail.com

2. Rekisteröidyt

Lahti Airsoft Ry:n jäsenet.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterissä säilytetään Lahti Airsoft Ry:n jäsenten yhteystietoja. Rekisteriin tallennettuja yhteystietoja käytetään ainoastaan Lahti Airsoft Ry:n jäsenposteihin ja jäsentilanteen ylläpitoon.

Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella. Jäsenet ovat antaneet suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

  • Nimi
  • Syntymäaika
  • Sähköpostiosoite
  • Katuosoite
  • Puhelinnumero
  • Mahdollisesti huoltajan puhelinnumero

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen lahtisoft@gmail.com

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsentiedot saadaan pääsääntöisesti jäseneltä itseltään liittymislomakkeen kautta. Tietoja voidaan saada myös jäseneltä itseltään suoraan suullisesti, sähköpostitse tai postitse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Lahti Airsoft Ry:n yhteystietoja (sähköpostiosoite) säilytetään rekisterinpitäjän käyttämien palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella. Lahti Airsoft Ry on varmistanut, että kaikki palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Lahti Airsoft Ry käyttää säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

Google Inc. (USA)

8. Käsittelyn kesto

Henkilö pääsee poistamaan milloin tahansa jäsenyytensä sekä tietonsa sitä pyytäessä yhdistykseltä.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Jäsenrekisterin henkilötietoja käsittelee ainoastaan Lahti Airsoft Ry:n hallituksen jäsenet.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, Lahti Airsoft Ry huolehtii henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Lahti Airsoft Ry ei käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.